Dầu gội khách sạn dạng lít

Dầu gội khách sạn dạng lít

  • Trọng lượng: 9,5kq
  • Quy cách: Dạng can nhựa