Sữa tắm khách sạn dạng lít

Sữa tắm khách sạn dạng lít

  • Trọng lượng: 9.5kg
  • Quy cách: Can nhựa