Đệm Bông Foam Massage

Bề mặt được bổ trợ bởi Foam đàn hồi cao. Thiết kế gấp ba thuận tiện trong quá trình sử dụng, vận chuyển hay vệ sinh.

 • Độ dày đệm:
  • 7cm
  • 9cm
  • 14cm
  • 18cm
 • Kích thước:
  • 100 x 190 cm
  • 120 x 190 cm
  • 150 x 190 cm
  • 160 x 200 cm
  • 180 x 200 cm
  • 220 x200 cm
Danh mục: