Dầu xả tóc khách sạn dạng lít

Dầu xả tóc khách sạn dạng lít

Trọng lượng: 9.5kg

Quy cách: can nhựa