Sữa tắm khách sạn dạng lít hương nước hoa

Sữa tắm khách sạn dạng lít hương nước hoa

  • Trọng lượng: 10kg
  • Quy cách: can nhựa
  • Hương nước hoa