Khăn lau chân khách sạn (thảm chân khách sạn)

Khăn lau chân (thảm chân khách sạn)

  • KT 45x65cm
  • Trọng lượng: 260g
  • Chất liệu: sợi CD 20/4 cotton 100% bông mềm, cao cấp, tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Màu sắc: nhiều màu