Khăn khách sạn dệt logo theo yêu cầu

Một bộ khăn khách sạn dệt nổi logo đầy đủ bao gồm:

  • Khăn mặt
  • Khăn tay
  • Khăn tắm
  • Thảm chân
  • Khăn quấn đầu
  • Khăn hồ bơi khách sạn

Hỗ trợ tư vấn, thiết kế, dệt nổi logo. Quý khách có thể tùy chọn thêm, bớt sản phẩm trong bộ hoặc đặt dệt logo theo nhu cầu.