Khăn khách sạn thêu logo theo yêu cầu

Khăn khách sạn thêu logo theo yêu cầu

Một bộ khăn khách sạn thêu logo đầy đủ bao gồm:

  • Khăn mặt
  • Khăn tay
  • Khăn tắm
  • Thảm chân
  • Khăn quấn đầu
  • Khăn hồ bơi khách sạn

Hỗ trợ tư vấn, thiết kế, thêu logo. Quý khách có thể tùy chọn thêm, bớt sản phẩm trong bộ hoặc đặt thêu logo theo nhu cầu.