Đệm lò xo Alias S2

 • Được ưa chuộng và khẳng định chất lượng trên thị trường nước Mỹ và Úc.
 • Kích thước:
  • 100 x 190 cm
  • 120 x 190 cm
  • 150 x 190 cm
  • 160 x 200 cm
  • 180 x 200 cm
  • 220 x200 cm
Danh mục: