Bộ hotel amenities mix tông vàng cho khách sạn

Bộ hotel amenities mix tông vàng cho khách sạn bao gồm:

  • Bàn chải khách sạn cán vàng
  • Dao cạo râu khách sạn
  • Lược khách sạn cán vàng cao cấp
  • Xà bông khách sạn
  • Chụp tóc khách sạn
  • kim chỉ khách sạn
  • Tăm bông khách sạn
  • bình đựng dung dịch khách sạn hoặc tuýp đựng dung dịch
  • Khay amenities khách sạn
  • Bao bì chất liệu theo yêu cầu, hỗ trợ in logo thương hiệu

Lưu ý: Quý khách có thể tùy chọn thêm hoặc bỏ bớt sản phẩm trong bộ vật tư tùy theo nhu cầu sử dụng